Telefon

+ 386 40 844 913

E-pošta

tea.sulic@gmail.com

Pomagam vam lahko pri:

  • premagovanju čustvenih stisk in se kažejo kot tesnoba, stres, strahovi, žalost, depresija, nespečnost;
  • premagovanju izgorelosti in kronične utrujenosti, brezvoljnosti, občutku nemoči, pomanjkanju življenjskega smisla;
  • težavah v navezovanju stikov, občutkih manjvrednosti, odvisnosti od odnosov;
  • občutkih osamljenosti, praznine in odtujenosti od sebe;
  • ob izzivih v življenjskih situacijah kot je ločitev, rojstvo otroka, odhod od doma, dokončanje šolanja, menjava službe;
  • predelovanju izgube ob ločitvi, izgubi službe, upokojitvi, smrti;
  • iskanju lastnih potencialov in razvoju sprememb za bogatejše življenje;
  • pri postavljanju mej, izražanju lastnega mnenja v komunikaciji.