Telefon

+ 386 40 844 913

E-pošta

tea.sulic@gmail.com

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture. Od leta 1993 je moje delo povezano z vzgojo in izobraževanjem, organizacijo in izvedbami usposabljanj, svetovanjem in karierno orientacijo. Delam z mladostniki, njihovimi starši, ranljivimi skupinami odraslih. Sem NLP praktik in NLP coach. Leta 2019 sem se vpisala na psihoterapevtski specialistični študij integrativne transakcijske analize na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje Ipsa. Trenutno imam status specializantke tega študija. Na inštitutu sem opravila program Celostno obvladovanje stresa, v zadnjem času se izobražujem na področju uporabe kreativnih tehnik v terapevtskem procesu. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).